Maatschappelijk betrokken

Het team van BOX-it-up bestaat uit mensen die stuk voor stuk gemotiveerd zijn een verhuizing of tijdelijke opslag van spullen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Om jou te ontzorgen. Van chauffeurs die lange ritten door Europa vaarwel hebben gezegd en nu jouw BOX door Zwolle rijden tot handige jongens die niks liever doen dan lekker sjouwen en laden of juist administreren. Bij BOX-it-up halen en houden we iedereen erbij. Betrokken bij de maatschappij – maatschappelijk betrokken. En dat voel je.

MVO-Verklaring

Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.
Wij informeren onze werkrelaties (klant/opdrachtgever, vakgenoten en leveranciers) dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Wij maken transparante afspraken met de klant/opdrachtgever en/of leveranciers over de kwaliteit van onze diensten en bewaken de kwaliteit die we leveren.
Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid.
Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.
Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en of door vrijwilligerswerk.
Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van ons bedrijf.
Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces als het gaat over inkoop van (kantoor)materialen en diensten met een milieu-en/of sociaal keurmerk.